De Locatie

locatiekaart

De N242 is al jarenlang een flessenhals. Het verkeer van en naar de A9 staat op de bestaande vijf kruispunten geregeld stil. Bovendien zijn de kruispunten niet allemaal verkeersveilig. De Ring Alkmaar is een belangrijke schakel in het wegennet van de provincie Noord-Holland. Dagelijks rijden er ruim 100.000 voertuigen. Files zijn aan de orde van de dag. Naar verwachting neemt de komende jaren de verkeersdruk op de weg verder toe. Zonder maatregelen wordt de regio Alkmaar steeds moeillijker bereikbaar.

De provincie Noord-Holland heeft gekozen voor een ingrijpende reconstructie van het oostelijk deel van de Ring Alkmaar, onderdeel van de provinciale weg N242. Dit om het verkeer vlotter te laten doorrijden. Na de reconstructie zijn de voordelen voor de verschillende verkeersdeelnemers duidelijk. De automobilist kan ongehinderd en veilig doorrijden, want de huidige kruispunten met verkeerslichten verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen ongelijkvloerse kruisingen. De fietser krijgt meer veiligheid en comfort door meer fietspaden en eigen fietstunnels. Het landbouwverkeer rijdt over wegen naast de N242 en krijgt een eigen doorgang onder de N242. De openbaar vervoerreiziger krijgt een snelle busverbinding door de aanleg van een eigen busbaan die gedeeltelijk naast de N242 komt te liggen.

De werkzaamheden 'op straat' zijn volop aan de gang. Begin 2008 is de reconstructie klaar.

Bij de provincie Noord-Holland vindt u meer informatie over de recontructie van de ringweg N242.Kunstenaarsinitiatief UNIT1 produceert en programmeert Kunstlab ORBINO.
Kunst en Cultuur Noord-Holland heeft Orbino in opdracht van de Provincie Noord-Holland geplaatst,
als onderdeel van de reconstructie van de N242, de Oostelijke ringweg van Alkmaar.