uitzending: maandag 17 dec - 12:40 uur

Paul Devens - Re-port

Paul Devens leverde aan Radio Orbino 3 bijzondere composities:

`Re-port`,`Withdrawal of Audience`en`Watercycle`. Met grote regelmaat hebben we deze bijzondere werken in het luchtruim van Radio Orbino laten horen. Gedurende hun etheraanwezigheid gaven zij een eigen betekenis aan Radio Orbino.

 Paul Devens over zijn werk:

Een do-it-yourself mentaliteit is elementair aan mijn werk; enerzijds vanuit een verlangen naar authenticiteit anderzijds als economische en politieke positionering. DIY als persoonlijke ingreep in een omringende (stedelijke-, westelijke-) realiteit die goeddeels vormgegeven is door industrie en economie. Mijn overwegingen als kunstenaar tegenover de marketingstrategieën van de industrie; soms in onvolkomen gestalte tegenover hun usability-esthetiek. Die overwegingen staan aan de basis van producties die een verontrustend en soms enigszins deregulerend effect hebben; het alternatief naast de gladgestreken geformatteerde en gecomponeerde werkelijkheid dat op feel-good sentiment speelt –via massamedia, industriële producten en daaraan gerelateerde normering, psychologisering en zingeving.

Mijn producties worden zoveel mogelijk onafhankelijk van conventionele paden vormgegeven. Ik wil hiermee mijn onafhankelijkheid van denken en handelen onderstrepen. Bepalend wordt dan de omgang met de elke problematiek binnen de respectievelijke fases in de productie. Maar in deze processen ben ik geen kluizenaar die zich alles ontzegt, dat handelen en denken gebeurt bij uitstek met de middelen van vandaag door middel van beelden die uit de hedendaagse werkelijkheid komen. De omgang daarmee gebeurt door middel van mijn criteria waardoor het vaak ook noodzakelijk blijkt alles zelf te doen in de productiefase. Zo maak ik veel gebruik van modulaire- en open-source software en maak veel fysieke zaken zelf om de authenticiteit ook te waarborgen.

Het maatschappelijke engagement is een onderdeel van een bredere belangstelling naar hoe gekeken wordt, geluisterd, wat ervaring is en wat herinnering en vooringenomenheid zijn. De producties zijn vaak “ervaring-kunst”; het publiek is omgeven door- en soms onderdeel van het werk. De primitieve waarneming zelf ontsluit een diepere en verfijndere inhoud die in expliciete context staat met onze hedendaagse cultuur. In het werk “Close-ups” komt de bezoeker in een bijna geheel verduisterde ruimte. Als de ogen gewend raken aan het weinige licht ziet deze een videoprojectie. Met verduisteringsfolie, doorgaans voor het donker maken van autoruiten, is de projector dusdanig gedimd dat het geprojecteerde nauwelijks te zien is; vooral de “donkertesensoren” in het menselijk oog, die vooral kleurloos zien, worden hier actief. Het geprojecteerde beeld toont een, van dichtbij gefilmde, pseudo-documentaire over een depressieve persoon. Louter nutteloze en krachteloze handelingen bepalen de toon van de film. De setting, rond het meestal in close-up opgenomen personage, zijn uiteenlopende interieurs die de continuïteit van de film verstoren. Met het gebruik van veronderstellingen binnen de cinematografie, met name gedicteerd door Hollywood, wil de film de valse emotie verplaatsen naar de kijker. Deze merkt pas tijdens het kijken dat in het werkelijke interieur ingrepen zijn gedaan die de context in concreto verstoren; vooral een te laag en naar binnen gekeerd balkon neemt de ruimte in beslag. De frictie tussen de beleefde en geprojecteerde werkelijkheid werpt existentiële vragen op zonder de pretentie op een algemene oplossing.

 

Voor een uitgebreidere kennismaking raden wij u aan om de website van deze goede kunstenaar te gaan bezoeken. www.pauldevens.com Op dit ogenblik is Paul Devens ook te bewonderen in Madrid in de tentoonstelling Madrid Abierto zie www.madridabierto.com