Nuzeum

Kunstenaar: Maurice Bogaert & Mathijs Lieshout
Website: www.nuzeum.nu
Werkperiode Orbino: september 2006

Maurice Bogaert en Mathijs Lieshout zullen op het terrein rondom ORBINO een archeologische site ensceneren. De bouwput als hedendaagse folly-tuin.

ORBINO zal worden omgebouwd tot het NUZEUM, een didactisch verantwoord bezoekerscentrum alwaar de meest betekenisvolle en tot de verbeelding sprekende bodemschatten tentoongesteld zullen worden.
Geen museum, maar een NUZEUM compleet met vitrines, diorama’s en diaklankbeeld presentaties.

 • Logboek Nuzeum »
 • Bestel DVD van Nuzeum »

 • TOEKOMST ALKMAAR OVERHOOP
  De ontdekking van de geschiedkundige nul

  Bij de aanleg van de N242 is aardig wat grond overhoop gehaald. Hele aardlagen zijn van plek verschoven en wat eens op grote diepte lag komt boven. Zoals vaker bij dit soort grootschalige bouwprojecten zijn ook hier zaken van archeologisch belang bloot komen te liggen. Dit keer levert dat niet alleen de wegenbouwers hoofdbrekens op (alweer vertraging!) ook de archeologen en geschiedkundigen staan rond de N242 met de handen in het haar. De gedane vondsten dwingen namelijk tot een herziening van het bodemkundige paradigma. Tot nog toe gold, dat dieper graven ook dieper in de tijd graven betekende. In Alkmaar is gebleken dat deze, naar nu blijkt naïeve, opvatting van de correlatie tussen aard en tijdlagen, nodig herzien moet worden.

  Het tot nu toe gebruikelijke lineaire geschiedenismodel, in andere wetenschapsdisciplines al lang afgedaan als op zijn zachts gezegd onbruikbaar, moet er ook in de archeologie aan geloven. Voor alledaagse doeleinden is het natuurlijk praktisch om te denken in termen van elkaar opeenvolgende jaren.

  We leven in 2006, we hebben 2005 achter de rug en gaan naar 2007. En wanneer je binnen dat tijdsmodel bijvoorbeeld het ene boek bovenop het andere legt en zo doorgaat totdat er een stapel ontstaat, liggen de eerst neergelegde boeken onder de later neergelegde. Waneer dit denkmodel, zoals in de archeologie gebruikelijk was, word toegepast op tijd en aardlagen ontstaat slechts verwarring die uiteindelijk tot dramatische misinterpretatie van bodemvondsten leidt.

  De opgravingen in het gebied rond de nieuwe N242 laten ruimte voor maar één conclusie: technisch gesproken, blijken we niet op een bepaalde dag in 2006 te leven, maar in een voortdurend nu. Dit voortdurende nupunt is een constant afwezig zijn van het toen en dan.
  Tegenover het nu staat het niet-nu. (de termen verleden en toekomst zullen om verdere begripsvervaging te voorkomen vanaf hier beide worden vervangen door niet-nu). Dit nu-punt is een nul-punt. En net als de ontdekking van het nul-punt in de wiskunde heeft ook het archeologisch nulpunt vergaande consequenties.

  De vooronderstelling dat wat onder de grond gevonden wordt, inderdaad niet van het nu is, blijft overeind. Maar onder de grond betekent niet onder in een tijdstapel. De tijd stapelt niet. Wat onder de grond ligt is simpelweg tijdens het niet-nu zoekgeraakt. Er raakt zoveel zoek, dat is van alle tijden...

  Maurice Bogaert en Mathijs Lieshout zullen in Alkmaar de verantwoordelijkheid nemen om als een archeologische avantgarde de door wegenbouwers omgewoelde grond op betekenisvolle vondsten uit het niet-nu na te speuren.


  De kern van het plan is een spel met alternatieve tijden/mogelijke werelden. De door ons gemaakte vondsten uit het niet-nu (m.a.w. hoe het ook kan zijn) vertellen nog het meest over het nu. Het Afrika museum in Tervuren zegt meer over België dan over Afrika.  Kunstenaarsinitiatief UNIT1 produceert en programmeert Kunstlab ORBINO.
  Kunst en Cultuur Noord-Holland heeft Orbino in opdracht van de Provincie Noord-Holland geplaatst,
  als onderdeel van de reconstructie van de N242, de Oostelijke ringweg van Alkmaar.