Ik woon hier

Kunstenaar: Eva Klee
Website: www.evaklee.nl
Email: ikwoonhier@planet.nl
Werkperiode Orbino: juni 2007

"Ik woon hier "
Langs de N242 worden nomadische kampen opgebouwd om daarna weer te verdwijnen.
Deze nederzettingen problematiseren mobiliteit en ontwikkeling.

 • Logboek Ik woon hier »
 • Bestel DVD van Ik woon hier »

 • Eva Klee bouwt op onverwachte plekken langs de N242 haar nomadische kampement op. De kunstenaar werkt en bivakkeert te midden van de dagelijkse verkeersstromen en de bouwwerkzaamheden aan de weg. Eva Klee observeert de automobilisten op hun route van A naar B vanuit haar zelf gecreëerde tijdelijke verblijfsruimte. Haar tenten die her en der langs de weg opduiken vormen geïsoleerde, kwetsbare en verstilde ruimten. Ze zijn goed zichtbaar voor de weggebruikers van de N242.

  Vanuit haar nomadisch verblijf reageert Eva Klee op haar omgeving met geluidssculpturen, tekeningen of teksten. En ze correspondeert met de toeschouwers. De tekeningen en teksten zijn aan de buitenkant van de tenten zichtbaar. Zo is voor iedereen te volgen waar Eva Klee mee bezig is: "Ik woon hier"

  In het werk van Eva Klee staat de definitie van een plek altijd centraal.
  Hiernaast spelen vaak thema’s als huiselijkheid een rol. Concreter: Eva
  Klee onderzoekt met haar werk de plek van de kunstenaar en probeert deze
  te definiëren. “Ik woon hier” zegt de kunstenaar maar roept daarmee meer
  vragen op dan dat er duidelijkheid geschapen wordt. Wie is die ik, wat
  houdt wonen in en wat is hier?
  In de maand juni werkt Eva Klee aan een work-in-progress-installatie langs
  de N242. Ook dit werk krijgt de titel “ik woon hier” en wordt daarmee
  geplaatst in een serie waar de kunstenaar al lange tijd aan werkt.
  Kunstenaarsinitiatief UNIT1 produceert en programmeert Kunstlab ORBINO.
  Kunst en Cultuur Noord-Holland heeft Orbino in opdracht van de Provincie Noord-Holland geplaatst,
  als onderdeel van de reconstructie van de N242, de Oostelijke ringweg van Alkmaar.