Ik ben gespecialiseerd in vaak grootschalige, multimediale projecten in het publieke domein voor een breed publiek. Dit betekent in de praktijk dat ik een idee/concept vanaf de eerste schuchtere potloodstreep tot en met de laatste spijker uitvoer. En alles wat daartussen zit.
Kees Bolten

+31 6 2013 4503

kees[at]bolten.nl
Project: 

Hogerhand

Een civiele defensiemacht ter verdediging van het Internationaal Strafhof in Den Haag.

De verdediging van onze kust is nodig vanwege een mogelijke invasie van de Verenigde Staten. Op 2 augustus 2002 heeft president Bush namelijk de zogenaamde 'invasiewet' ondertekend.

Als onderdeel van een offensief tegen het Internationale Strafhof, is deze invasiewet feitelijk een oorlogsverklaring — zowel aan het internationaal recht, als aan Nederland, dat als gastland van het Hof optreedt.

Wij achten het niet aannemelijk dat de Nederlandse regering onze diplomaten, danwel het leger opdracht zal geven om werkelijk tegen onze bondgenoot op te treden. Als burgers nemen wij daarom zelf de verdediging ter hand.

Het Volksfront van Hogerhand opereert strikt binnen de Nederlandse wet. De manschappen beschikken dan ook niet over reguliere wapens. Tegenover de overweldigende vuur-, slag- en stootkracht van de Verenigde Staten, brengen wij niets anders dan onze geestkracht in stelling. Deze geestkracht komt tot uiting in het simpele motto van het volksfront: trans corpus mortuum , oftewel: over mijn lijk!

Onder dit motto bewaken ongewapende burgers 24 uur per dag onze stranden. Aldus werpen zij een menselijk schild op tegen de absurde invasieplannen van onze bondgenoot aan de andere kant van de oceaan. Een schild waarin onze vrienden zich kunnen spiegelen — opdat zij hopelijk zullen inzien hoezeer zij zich van de werkelijkheid hebben vervreemd.

website: HOGERHAND.NL
Ik ben gespecialiseerd in vaak grootschalige, multimediale projecten in het publieke domein voor een breed publiek. Dit betekent in de praktijk dat ik een idee/concept vanaf de eerste schuchtere potloodstreep tot en met de laatste spijker uitvoer. En alles wat daartussen zit!!!!!
Kees Bolten

+31 6 2013 4503
kees[at]bolten.nl